O nás

Pracujeme s novou technológiou TimeWaver, ktorá odkrýva a optimalizuje skrytý potenciál Vášho biznisu alebo kariéry metódou kvantovej fyziky – a to rýchlo a efektívne.

 Prístroj TimeWaver zostrojil v roku 2007 nemecký fyzik a filozof Markus Schmieke a je postavený na koncepte kvantového (informačného) poľa. Podľa tohto konceptu to konkrétne znamená, že:

všetko čo robíme, čo si myslíme, dokonca aj naše pocity a duševné potreby sa ukladajú do informačného poľa, pričom je ich možné opätovne vyvolať. Toto sa nevzťahuje výlučne na človeka, ale na každý systém riadený vedomím, intenciou alebo inteligenciou, teda aj na firmu – spoločnosť.

Technológia TimeWaver odkrýva Váš skrytý potenciál alebo potenciál Vašej firmy.
Na rozdiel od subjektívneho názoru majiteľa firmy alebo profesionálneho konzultanta, TimeWaver je vďaka odrazu skutočných silných a slabých stránok, rizík a príležitostí nachádzajúcich sa v informačnom poli subjektu OBJEKTÍVNY.

Problém je spolovice vyriešený, keď presne nájdete, čo ho spôsobuje.
A to pre nás robí vďaka sofistikovanej technológii prístroj TimeWaver.
Okrem detailnej špecifikácie problémových oblastí alebo príležitostí, TimeWaver následne vysiela do informačného poľa osoby alebo spoločnosti „optimalizáciu“ – samozrejme po podrobnej konzultácii a po Vašom odsúhlasení.

Príklady harmonizácie podniku:

 • zvýšenie predaja/obratu/zisku
 • zvýšenie rentability zákazky
 • rovnováha cash-flow
 • posilnenie konkurencieschopnosti
 • optimalizácia pracovného tímu
 • predchádzanie rizikám
 • firemná budova
 • posilnenie značky
 • úspešný priebeh projektu
 • optimalizácia súdneho sporu

Príklady harmonizácie kariérneho rastu pre klienta:

 • peniaze priťahujúce kvality
 • stimulovanie toku peňazí
 • osobnostný rozvoj
 • vhodný biznis
 • silné a slabé stránky
 • energetická rovnováha

U spoločností následne väčšinou pokračujeme s poradenskými alebo tréningovými programami napríklad:

 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • tréning komunikačných zručností predajcov
 • reklamná kampaň
 • cenotvorba
 • logistika obchodnej činnosti
Mgr. Katarína Kováčiková Šperková konzultant TimeWaver

Okrem môjho predurčenia a povahy ma k poslaniu pomáhať ľuďom v kariére a podnikaní sformovali aj pracovné skúsenosti. Najprv ako konzultant v poradenskej agentúre, kde sme pomáhali firmám z akýchkoľvek odvetví v rôznych manažérskych oblastiach. Neskôr ako obchodný, marketingový či projektový manažér až po ekonomickú riaditeľku stredne veľkej s.r.o….

MOJE POSLANIE POMÁHAŤ MNOHÝM FIRMÁM A ĽUĎOM V KARIÉRE SA PLNOHODNOTNE NAPĹŇA OD ROKU 2015, KEĎ SOM ZAČALA PRACOVAŤ S TECHNOLÓGIOU TIMEWAVER.