Ako to prebieha

Naša spolupráca sa začína po komunikácii s majiteľom/riaditeľom firmy. Je ideálne, keď sa stretneme v našej kancelárii osobne. Do prístroja zadáme požadované údaje firmy a väčšinou aj údaje majiteľa/riaditeľa, ktorého aj zoskenujeme na energetickej úrovni a úrovni vedomia.

Prístroj vykoná analýzu podľa zadania, u firiem ako prvé praktizujeme:

Analýza podniku (všetky vplyvy) s optimalizáciou

Zadávame focus: „Moje podnikanie je dokonalým zdrojom úspechu a hojnosti na všetkých úrovniach. Ďakujem za to.“

Výsledky individuálnej analýzy (silné, slabé stránky, riziká, príležitosti, prostredie, cudzie vplyvy….) následne diskutujeme s majiteľom/riaditeľom, aby sme k vysielanej optimalizácii mali detailné informácie, prípadne naplánovali konkrétne kroky, ktoré je treba podniknúť.

Po úvodnom vyrovnaní firmy/spoločnosti realizujeme ďalšiu diagnostiku podľa želania, cieľa či vízie (focusu) majiteľa/riaditeľa firmy, napr.:

• Získavanie nových zákazníkov
• Zvýšenie predaja konkrétneho produktu
• Peniaze priťahujúce kvality
• Optimalizácia personálu
• Úspešnosť konkrétne špecifikovanej zákazky
• Úspešnosť konkrétneho projektu……

V prípade, že osobné stretnutie s majiteľom/riaditeľom firmy nie je možné, je možné sa dohodnúť na našej návšteve u Vás alebo zadáme maximálne množstvo údajov o firme/spoločnosti bez fyzickej prítomnosti majiteľa/riaditeľa, pričom komunikujeme telefonicky a e-mailom.